Visueel overzicht compleetheid Giro

Tour Vuelta

Legenda
N/A<1%<25%<50%<75%<99%>99%
 
jaar
van
naar
datum
winnaar
algemeen
punten
berg
jong
combinatie
intergiro
tv
junior
fuori
onafhan
isolati
buitenl
ploeg
regio
groep
traguarditricolore
type
aantal
km
snelheid
1909ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANA00ALL0
1910ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANANANA00ALL0
1911ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANANANA00ALL0
1912ALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANA00ALL0
1913ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNAALLNANANA00ALL0
1914ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANANANA00ALL0
1919ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANANANA00ALL0
1920ALLALLALLALLALLNANANANANANA0NANAALLNANANANANA00ALL0
1921ALLALLALLALLALLNANANANANANAALLNANAALLNAALLNANANA00ALL0
1922ALLALLALLALLALLNANANANANANA3NANA3NA0NANANA00ALL0
1923ALLALLALLALLALLNANANANANANA30NAALLNA0NANANA00ALL0
1924ALLALLALLALLALLNANANANANANAALLALLNANANANANANANA00ALL0
1925ALLALLALLALLALLNANANANANANA4NANANANANANANANA00ALL0
1926ALLALLALLALLALLNANANANANANANANA4ALLNANANANANA00ALL0
1927ALLALLALLALLALLNANANANANANA2NA2ALLNANANANANA00ALL0
1928ALLALLALLALLALLNANANANANANA0NA00NANANANANA00ALL0
1929ALLALLALLALLALLNANANANANANAALLNAALLALLNANANANANA00ALL0
1930ALLALLALLALLALLNANANANANANAALLNA4ALLNA00NANA00ALL0
1931ALLALLALLALLALLNANANANANANANANAALLALLNA00NANA00ALL0
1932ALLALLALLALLALLNANANANANANANANAALLALLALLALLALLNANA00ALL0
1933ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANAALLALLALLALLALLNANAALL0ALL0
1934ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANAALLALLALLALLALLNANAALL0ALL0
1935ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLALLALLNANANAALL0ALL0
1936ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNAALLNANANAALL0ALL0
1937ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNAALLNAALLNAALL0ALL0
1938ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALL14NA4NAALL0ALL0
1939ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNA1NA1NAALL0ALL0
1940ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNA1NA1NAALL0ALL0
1946ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNA1NA1NAALL0ALL0
1947ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA3NANANAALL0ALL0
1948ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANANA00ALL0
1949ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANA4NA0NANANA10ALL0
1950ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANAALLNAALL0NANANA00ALL0
1951ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANAALLNAALL0NANANA10ALL0
1952ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANA1NA10NANANA10ALL0
1953ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANAALLNAALL0NANANA10ALL0
1954ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANA0NANANA10ALL0
1955ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALL0NANANA10ALL0
1956ALLALLALLALLALLNANANANANAALLNANANANANA0NANANA1040
1957ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANA0NANANA10ALL0
1958ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANA0NANANA10ALL0
1959ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANA0NANANA10ALL0
1960ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANA0NANANA10ALL0
1961ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANANA10ALL0
1962ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANANA00ALL0
1963ALLALLALLALLALLNA4NANANANANANANANANA0NANA110ALL0
1964ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANA110ALL0
1965ALLALLALLALLALLNA3NANANANANANANANANA0NANA010ALL0
1966ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANA010ALL0
1967ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANA010ALL0
1968ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANA410ALL0
1969ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANA01040
1970ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANA410ALL0
1971ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANA410ALL0
1972ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANAALL10ALL0
1973ALLALLALLALLALL4ALLNA0NANANANANANANA0NANA110ALL0
1974ALLALLALLALLALLALLALLNA0NANANANANANANA0NANA010ALL0
1975ALLALLALLALLALLALLALLNA0NANANANANANANA0NANA010ALL0
1976ALLALLALLALLALLALLALL10NANANANANANANA0NANA010ALL0
1977ALLALLALLALLALLALLALL40NANANANANANANAALLNANA0ALL0ALL0
1978ALLALLALLALLALLALL110NANANANANANANA0NANA010ALL0
1979ALLALLALLALLALLALLALL1NANANANANANANANA0NANA020ALL0
1980ALLALLALLALLALLALLALL30NANANANANANANA0NANA010ALL0
1981ALLALLALLALLALLALLALL3NANANANANANANANA0NANANA10ALL0
1982ALLALLALLALLALLALLALL2NANANANANANANANAALLNANANAALL0ALL0
1983ALLALLALLALLALLALLALL4NANANANANANANANA0NANANA10ALL0
1984ALLALLALLALLALLALL21NANANANANANANANA0NANANA10ALL0
1985ALLALLALLALLALLALLALLALL0NANANANANANANA0NANANA10ALL0
1986ALLALLALLALLALLALLALLALL0NANANANANANANA0NANANA10ALL0
1987ALLALLALLALLALLALLALLALL0NANANANANANANA0NANANA10ALL0
1988ALLALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANA0NANANA1040
1989ALLALLALLALLALLALL34NA1NANANANANANA0NANANA1040
1990ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANA0NANANA10ALL0
1991ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
1992ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
1993ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
1994ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANA0NANANA10ALL0
1995ALLALLALLALLALLALLALLNANA1NANANANANANA0NANANA10ALL0
1996ALLALLALLALLALLALLALLNANA1NANANANANANA0NANANA10ALL0
1997ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
1998ALLALLALLALLALLALLALLNANA4NANANANANANA0NANANA10ALL0
1999ALLALLALLALLALLALLALLNANA3NANANANANANA0NANANA10ALL0
2000ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
2001ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
2002ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
2003ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
2004ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
2005ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANA0NANANA10ALL0
2006ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANA0NANANA10ALL0
2007ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANA10ALL0
2008ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANA10ALL0
2009ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANA10ALL0
2010ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANA10ALL0
2011ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANA1040
2012ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANA10ALL0
2013ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANA10ALL0
2014ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2015ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2016ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2017ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2018ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2019ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2020ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2021ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
2022ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANAALL0ALL0
jaarvannaardatumwinnaaralgemeenpuntenbergjongcombinatieintergirotvjuniorfuorionafhanisolatibuitenlploegregiogroeptraguarditricoloretypeaantalkmsnelheid