Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.

Overzicht

Tour Vuelta

Legenda
N/A<1%<25%<50%<75%<99%>99%
 
jaarvannaardatumwinnaaralgemeenpuntenbergneojongcombinatieintergirostrijdluststrijdlustklasazzurritvtvteamtraguarditricoloretussensprintsfiatploegploegpuntregiogroepjuniorfuorionafhanisolatibuitenltypekmachtw
1909ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLALL0
1910ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLNAALLALL0
1911ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLNAALLALL0
1912ALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANANAALLALL0
1913ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANAALLNAALLALL0
1914ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLNAALLALLALL
1919ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLNAALLALLALL
1920ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANAALLNAALLALLALL
1921ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANAALLNANANAALLNANAALLNAALLALLALL
1922ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANA0NANANA3NANA3NAALLALLALL
1923ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANA0NANANA30NAALLNAALLALLALL
1924ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLALLNANANAALLALLALL
1925ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANA4NANANANAALLALLALL
1926ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANA4NA4ALLNAALLALLALL
1927ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANA2NA2ALLNAALLALLALL
1928ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NA03NAALLALLALL
1929ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLNAALLALLNAALLALLALL
1930ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANA0NA0NAALLNA4ALLNAALLALLALL
1931ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANA0NA0NANANAALLALLNAALLALLALL
1932ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANAALLNAALLNANANAALLALLALLALLALLALL
1933ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNAALLNANANAALLALLALLALLALLALL
1934ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNAALLNANANAALLALLALLALLALLALL
1935ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANAALLALLALLALLALL
1936ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANAALLNAALLALLALL
1937ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANANAALLNAALLALLALL
1938ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANANAALL1ALLALLALL
1939ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANANAALLNAALLALLALL
1940ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANANAALLNAALLALLALL
1946ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANANAALLNAALLALLALL
1947ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANANAALLALLALL
1948ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANANAALLALLALL
1949ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANAALLNANANANANANAALLNAALLALLALL
1950ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANAALLNANANANANAALLNAALLALLALLALL
1951ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANAALLNAALLALLALLALL
1952ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANAALLNAALLALLALLALL
1953ALLALLALLALLALLNAALLNANANANA4NANANANANANANAALLNANANANANAALLNAALLALLALLALL
1954ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLALLNANANANANANANANANANANANAALLALLALL
1955ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANANA0NANANANANANAALLALLALLALL
1956ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANANANAALLNANANANANANANAALL4ALL
1957ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1958ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANAALLNANANANAALLNANANANANANANANAALLALLALL
1959ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1960ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1961ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1962ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1963ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA2NANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1964ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLNANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1965ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA1NANANANANANANANANANANAALLALLALL
1966ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANA4NANANANANANANAALLALLALL
1967ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA1NANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1968ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1969ALLALLALLALLALLALLALL2NANANANANANANANAALLNANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1970ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA4NANANA1NANANANANANANAALLALLALL
1971ALLALLALLALLALLALLALLNANA4NANANANANANAALLNANANAALLNANANANANANANAALLALLALL
1972ALLALLALLALLALLALLALLNANA1NANANANANANAALLNANANA1NANANANANANANAALLALLALL
1973ALLALLALLALLALL4ALL4NA1NANANANANANA1NANANA1NANANANANANANAALLALLALL
1974ALLALLALLALLALLALLALLALLNA2NANANANANANA3NANANA4NANANANANANANAALLALLALL
1975ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANA3NANANA3NANANANANANANAALLALLALL
1976ALLALLALLALLALLALLALL3NA1NANANANANANA2NA4NA1NANANANANANANAALLALLALL
1977ALLALLALLALLALLALLALLALLNA0NANANANANANA4NAALLNAALLNANANANANANANAALLALLALL
1978ALLALLALLALLALLALLALL4NA1NANANANANANA2NAALLNA1NANANANANANANAALLALLALL
1979ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA2NA4ALLNANANANANANANANAALLALLALL
1980ALLALLALLALLALLALLALL3NA1NANANANANANA3NA14NANANANANANANANAALLALLALL
1981ALLALLALLALLALLALLALL4NANANANANANANANANANAALLALL1NANANANANANANA4ALLALL
1982ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANA4ALL1NANANANANANANAALLALLALL
1983ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA11ALLNANANANANANANANAALLALLALL
1984ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA11ALL1NANANANANANANAALLALLALL
1985ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANA11ALLNANANANANANANANAALLALLALL
1986ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANA11ALLNANANANANANANANAALLALLALL
1987ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANA11ALLNANANANANANANANA4ALLALL
1988ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANA0NANANANA31ALLNANANANANANANANAALLALLALL
1989ALLALLALLALLALLALLALLALLNANA3NA1NANANANA11ALLNANANANANANANANAALLALLALL
1990ALLALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNA0NANANANA11ALLNANANANANANANANAALLALLALL
1991ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANA0NAALLNANANANANANANANAALLALLALL
1992ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANA0NAALLNANANANANANANANAALLALLALL
1993ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANA1NAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
1994ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANA0NAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
1995ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNA1NANANANA0NAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
1996ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNA1NANANANA0NAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
1997ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNA1NANANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
1998ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
1999ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANANAALL0NANANANANANANAALLALLALL
2000ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNAALLNANANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2001ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2002ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2003ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2004ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2005ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2006ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2007ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2008ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2009ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2010ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2011ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2012ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2013ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2014ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2015ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2016ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2017ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALLNAALLALLNANANANANANANAALLALLALL
2018ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALL
2019ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALL
2020ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALL
2021ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALL
2022ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANAALLNANANANANAALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALL
2023ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANAALLNANANANANAALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALL
jaarvannaardatumwinnaaralgemeenpuntenbergneojongcombinatieintergirostrijdluststrijdlustklasazzurritvtvteamtraguarditricoloretussensprintsfiatploegploegpuntregiogroepjuniorfuorionafhanisolatibuitenltypekmachtw