Overzicht

Tour Vuelta

Legenda
N/A<1%<25%<50%<75%<99%>99%
 
jaarvannaardatumwinnaaralgemeenpuntenbergneojongcombinatieintergirotvtvteamjuniorfuorionafhanisolatibuitenlploegploegpuntregiogroeptraguarditricoloretussensprintsfiattypekm
1909ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAALLALL
1910ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANANAALLALL
1911ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANANAALLALL
1912ALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANAALLNANANANANANAALLALL
1913ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANAALLNAALLNANANANANANAALLALL
1914ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANANAALLALL
1919ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANAALLNANANANANANANANAALLALL
1920ALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANAALLNANANANANANANANAALLALL
1921ALLALLALLALLALLNANANANANANANANAALLNANAALLNAALLNANANANANANAALLALL
1922ALLALLALLALLALLNANANANANANANANA3NANA3NA0NANANANANANAALLALL
1923ALLALLALLALLALLNANANANANANANANA30NAALLNA0NANANANANANAALLALL
1924ALLALLALLALLALLNANANANANANANANAALLALLNANANANANANANANANANAALLALL
1925ALLALLALLALLALLNANANANANANANANA4NANANANANANANANANANANAALLALL
1926ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANA4ALLNANANANANANANANAALLALL
1927ALLALLALLALLALLNANANANANANANANA2NA2ALLNANANANANANANANAALLALL
1928ALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NA00NANANANANANANANAALLALL
1929ALLALLALLALLALLNANANANANANANANAALLNAALLALLNANANANANANANANAALLALL
1930ALLALLALLALLALLNANANANANANANANAALLNA4ALLNA0NA0NANANANAALLALL
1931ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLALLNA0NA0NANANANAALLALL
1932ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLALLALLALLNAALLNANANANAALLALL
1933ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALLALLNAALLNANANANAALLALL
1934ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALLALLNAALLNANANANAALLALL
1935ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLALLALLNANANANANANAALLALL
1936ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLNAALLNANANANANANAALLALL
1937ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNANANAALLALL
1938ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALL1ALLNANAALLNANANAALLALL
1939ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNANANAALLALL
1940ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNANANAALLALL
1946ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNANANAALLALL
1947ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANAALLNANANANANANAALLALL
1948ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANAALLNANANANANANAALLALL
1949ALLALLALLALLALLNAALLNANANANAALLNANANANAALLNAALLNANANANANANAALLALL
1950ALLALLALLALLALLNAALLNANANANAALLNANANAALLNAALLALLNANANANANANAALLALL
1951ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLALLNANANANANANAALLALL
1952ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLALLNANANANANANAALLALL
1953ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLALLNANANANANANAALLALL
1954ALLALLALLALLALLNAALLNANANANAALLALLNANANANANANANANANANANANAALLALL
1955ALLALLALLALLALLNAALLNANANANAALLNANANANANAALLNA0NANANANANAALLALL
1956ALLALLALLALLALLNANANANANANAALLNANANANANANANAALLNANANANANAALL4
1957ALLALLALLALLALLNAALLNANANANAALLNANANANANANANAALLNANANANANAALLALL
1958ALLALLALLALLALLALLALLNANANANAALLNANANANANANAALLNANANANANANAALLALL
1959ALLALLALLALLALLNAALLNANANANAALLNANANANANANANAALLNANANANANAALLALL
1960ALLALLALLALLALLNAALLNANANANAALLNANANANANANANAALLNANANANANAALLALL
1961ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANAALLALL
1962ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANANANANAALLALL
1963ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANA2NANAALLALL
1964ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANAALLALL
1965ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANANANANA1NANAALLALL
1966ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANA4NANAALLNANAALLALL
1967ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANAALLNANA1NANAALLALL
1968ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANAALLALL
1969ALLALLALLALLALLALLALL2NANANANANANANANANANANAALLNANAALLNANAALLALL
1970ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANA1NANA4NANAALLALL
1971ALLALLALLALLALLALLALLNANA4NANANANANANANANANAALLNANAALLNANAALLALL
1972ALLALLALLALLALLALLALLNANA1NANANANANANANANANA1NANAALLNANAALLALL
1973ALLALLALLALLALL4ALL4NA1NANANANANANANANANA1NANA1NANAALLALL
1974ALLALLALLALLALLALLALLALLNA2NANANANANANANANANA4NANA3NANAALLALL
1975ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANANANA3NANA3NANAALLALL
1976ALLALLALLALLALLALLALL3NA1NANANANANANANANANA1NANA2NA4ALLALL
1977ALLALLALLALLALLALLALLALLNA0NANANANANANANANANAALLNANA4NAALLALLALL
1978ALLALLALLALLALLALLALL4NA1NANANANANANANANANA1NANA2NAALLALLALL
1979ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLNANANA2NA4ALLALL
1980ALLALLALLALLALLALLALL3NA1NANANANANANANANA4NANANA3NA1ALLALL
1981ALLALLALLALLALLALLALL4NANANANANANANANANANAALL1NANANANAALL4ALL
1982ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALL1NANANANA4ALLALL
1983ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLNANANANA11ALLALL
1984ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALL1NANANA11ALLALL
1985ALLALLALLALLALLALLALLALLNA0NANANANANANANANAALLNANANANA11ALLALL
1986ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANANAALLNANANANA11ALLALL
1987ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANANAALLNANANANA114ALL
1988ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNANANANA11ALLALL
1989ALLALLALLALLALLALL44NANA1NANANANANANANAALLNANANANA11ALLALL
1990ALLALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANAALLNANANANA11ALLALL
1991ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANANANA1ALL
1992ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANANAALLNANANANANANA1ALL
1993ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
1994ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
1995ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
1996ALLALLALLALLALLALLALLNANANA1NANANANANANANA00NANANANANA1ALL
1997ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
1998ALLALLALLALLALLALLALLNANANA4NANANANANANANA00NANANANANA1ALL
1999ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2000ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2001ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2002ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2003ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2004ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2005ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2006ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANANA00NANANANANA1ALL
2007ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NA1ALL
2008ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NA1ALL
2009ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NA1ALL
2010ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NA1ALL
2011ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NA14
2012ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NA1ALL
2013ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NA1ALL
2014ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NAALLALL
2015ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NAALLALL
2016ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NAALLALL
2017ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA00NANANA0NAALLALL
2018ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANANANA0NAALLALL
2019ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANANANA0NAALLALL
2020ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANANANA0NAALLALL
2021ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANA0NANANANA0NAALLALL
2022ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANAALLNANANANA0NAALLALL
jaarvannaardatumwinnaaralgemeenpuntenbergneojongcombinatieintergirotvtvteamjuniorfuorionafhanisolatibuitenlploegploegpuntregiogroeptraguarditricoloretussensprintsfiattypekm