Overzicht

Tour Vuelta

Legenda
N/A<1%<25%<50%<75%<99%>99%
 
jaarvannaardatumwinnaaralgemeenpuntenbergjongcombinatieintergirotvtvteamjuniorfuorionafhanisolatibuitenlploegploegpuntregiogroeptraguarditricoloretypeaantalkm
1909ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANANANANA00ALL
1910ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLNANANANANANA00ALL
1911ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLNANANANANANA00ALL
1912ALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANAALLNANANANA00ALL
1913ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLNAALLNANANANA00ALL
1914ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLNANANANANANA00ALL
1919ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANAALLNANANANANANA00ALL
1920ALLALLALLALLALLNANANANANANANA0NANAALLNANANANANANA00ALL
1921ALLALLALLALLALLNANANANANANANAALLNANAALLNAALLNANANANA00ALL
1922ALLALLALLALLALLNANANANANANANA3NANA3NA0NANANANA00ALL
1923ALLALLALLALLALLNANANANANANANA30NAALLNA0NANANANA00ALL
1924ALLALLALLALLALLNANANANANANANAALLALLNANANANANANANANA00ALL
1925ALLALLALLALLALLNANANANANANANA4NANANANANANANANANA00ALL
1926ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA4ALLNANANANANANA00ALL
1927ALLALLALLALLALLNANANANANANANA2NA2ALLNANANANANANA00ALL
1928ALLALLALLALLALLNANANANANANANA0NA00NANANANANANA00ALL
1929ALLALLALLALLALLNANANANANANANAALLNAALLALLNANANANANANA00ALL
1930ALLALLALLALLALLNANANANANANANAALLNA4ALLNA0NA0NANA00ALL
1931ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLALLNA0NA0NANA00ALL
1932ALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLALLALLALLNAALLNANA00ALL
1933ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLALLALLALLNAALLNANAALL0ALL
1934ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLALLALLALLNAALLNANAALL0ALL
1935ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLALLALLNANANANAALL0ALL
1936ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLNANANANAALL0ALL
1937ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNAALL0ALL
1938ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALL1ALLNANAALLNAALL0ALL
1939ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNAALL0ALL
1940ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNAALL0ALL
1946ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANAALLNAALLNANAALLNAALL0ALL
1947ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANAALLNANANANAALL0ALL
1948ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANAALLNANANANAALL0ALL
1949ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANAALLNAALLNANANANAALL0ALL
1950ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANAALLNAALLALLNANANANAALL0ALL
1951ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNAALLALLNANANANAALL0ALL
1952ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNAALLALLNANANANAALL0ALL
1953ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANAALLNAALLALLNANANANAALL0ALL
1954ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLALLNANANANANANANANANANAALL0ALL
1955ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANAALLNA0NANANAALL0ALL
1956ALLALLALLALLALLNANANANANAALLNANANANANANANAALLNANANAALL04
1957ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANANANAALLNANANAALL0ALL
1958ALLALLALLALLALLALLALLNANANAALLNANANANANANAALLNANANANAALL0ALL
1959ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANANANAALLNANANAALL0ALL
1960ALLALLALLALLALLNAALLNANANAALLNANANANANANANAALLNANANAALL0ALL
1961ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANAALLNANANAALL0ALL
1962ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANAALLNANANAALL0ALL
1963ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANAALLNANA2ALL0ALL
1964ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANAALLNANAALLALL0ALL
1965ALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANANANANANANANA1ALL0ALL
1966ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANA0NANA010ALL
1967ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANA0NANA010ALL
1968ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANANANANA410ALL
1969ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANA0NANA0104
1970ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANA0NANA410ALL
1971ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANA0NANA410ALL
1972ALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANANANA0NANAALL10ALL
1973ALLALLALLALLALL4ALLNA0NANANANANANANANANA0NANA110ALL
1974ALLALLALLALLALLALLALLNA0NANANANANANANANANA0NANA010ALL
1975ALLALLALLALLALLALLALLNA0NANANANANANANANANA0NANA010ALL
1976ALLALLALLALLALLALLALL10NANANANANANANANANA0NANA010ALL
1977ALLALLALLALLALLALLALL40NANANANANANANANANA0NANA0ALL0ALL
1978ALLALLALLALLALLALL110NANANANANANANANANA0NANA010ALL
1979ALLALLALLALLALLALLALL1NANANANANANANANANA0NANANA020ALL
1980ALLALLALLALLALLALLALL30NANANANANANANANA0NANANA010ALL
1981ALLALLALLALLALLALLALL3NANANANANANANANANA00NANANA10ALL
1982ALLALLALLALLALLALLALL2NANANANANANANANANAALL0NANANAALL0ALL
1983ALLALLALLALLALLALLALL4NANANANANANANANANA0NANANANA10ALL
1984ALLALLALLALLALLALL21NANANANANANANANANA00NANANA10ALL
1985ALLALLALLALLALLALLALLALL0NANANANANANANANA0NANANANA10ALL
1986ALLALLALLALLALLALLALLALL0NANANANANANANANA0NANANANA10ALL
1987ALLALLALLALLALLALLALLALL0NANANANANANANANA0NANANANA10ALL
1988ALLALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANA0NANANANA104
1989ALLALLALLALLALLALL34NA1NANANANANANANA0NANANANA104
1990ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANA0NANANANA10ALL
1991ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANA0NANANANA10ALL
1992ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANA0NANANANA10ALL
1993ALLALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
1994ALLALLALLALLALLALLALLALLNA1NANANANANANANA00NANANA10ALL
1995ALLALLALLALLALLALLALLNANA1NANANANANANANA00NANANA10ALL
1996ALLALLALLALLALLALLALLNANA1NANANANANANANA00NANANA10ALL
1997ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
1998ALLALLALLALLALLALLALLNANA4NANANANANANANA00NANANA10ALL
1999ALLALLALLALLALLALLALLNANA3NANANANANANANA00NANANA10ALL
2000ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
2001ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
2002ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
2003ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
2004ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
2005ALLALLALLALLALLALLALLNANAALLNANANANANANANA00NANANA10ALL
2006ALLALLALLALLALLALLALLNAALLNANANANANANANANA00NANANA10ALL
2007ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANA10ALL
2008ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANA10ALL
2009ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANA10ALL
2010ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANA10ALL
2011ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANA104
2012ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANA10ALL
2013ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANA10ALL
2014ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANAALL0ALL
2015ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANAALL0ALL
2016ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANAALL0ALL
2017ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA00NANANAALL0ALL
2018ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANANANAALL0ALL
2019ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANANANAALL0ALL
2020ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANANANAALL0ALL
2021ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANA0NANANANAALL0ALL
2022ALLALLALLALLALLALLALLALLNANANANANANANANANAALLNANANANAALL0ALL
jaarvannaardatumwinnaaralgemeenpuntenbergjongcombinatieintergirotvtvteamjuniorfuorionafhanisolatibuitenlploegploegpuntregiogroeptraguarditricoloretypeaantalkm