Aparte starts

Aparte starts

In de jaren dat er verschillende categorieën wielrenners waren, waren er etappes waarin er aparte starts voor de categorieën waren. Dit lijkt enigszins op een ploegentijdrit, alleen waren de groepen waarin werd gestart veel groter, en startten concurrenten juist samen.

Soms lag al voordat de Tour begon vast in welke etappes er apart werd gestart, en soms werd dat tijdens de Tour besloten, bijvoorbeeld als de voorgaande etappe te langzaam of te saai was verreden. Hieronder een overzicht van etappes die een aparte start hadden.

Aparte starts in 1927 en 1928 staan niet in deze lijst, omdat deze al als pseudo-ploegentijdritten gezien worden.

1903: etappe 3

De renners die alleen deze etappe meededen, of al eerder in de Tour waren uitgeschakeld, startten een uur na de renners die nog de running waren voor het algemeen klassement. Uiteindelijk was Brange het eerste binnen, maar Aucouturier, die een uur later startte, had er minder lang over gedaan. Apart startten Cabanna en Valpic die zich los hadden ingeschreven, en Gauban, Aucouturier, Pagie, Wattelier, Dupre, Mercier, Pernette, L. Bartelmann, Durandeau, Trippier, Zimmermann en Quetier die eerder waren uitgevallen.

1903: etappe 4

De renners die alleen deze etappe meededen, of al eerder in de Tour waren uitgeschakeld, startten een uur na de renners die nog de running waren voor het algemeen klassement. Uiteindelijk was Samson het eerste binnen, maar Laeser, die een uur later startte, had er minder lang over gedaan. Apart startten Armbruster, Boisseau, Armante, Fossier, Fabre, Biere, Dartigue, Dortignacq, Dupont, Desbordes, Chaudron, Lorgeou, Goyon, Florane en Pujol die los hadden ingeschreven, en Gauban, Aucouturier, Pagie, Emile en Durandeau die eerder uitgevallen waren.

1903: etappe 5

De renners die alleen deze etappe meededen, of al eerder in de Tour waren uitgeschakeld, startten een uur na de renners die nog in de running waren voor het algemeen klassement. Dit keer had dat geen invloed op de etappeoverwinning. Apart startten Ambroise Garin, Magdelin, Roques en Lesur die zich alleen voor deze etappe hadden ingeschreven, en Geay, Durandeau en Charrier die eerder uitgevallen waren.

1904: etappe 4

De amateurs die meereden, startten een half uur na de andere renners.

1905: etappe 7

De amateurs die meereden, startten anderhalf uur voor de andere renners.

1913: etappe 5

In de vierde etappe hadden geïsoleerde renners blijkbaar geprofiteerd van zaken die eigenlijk alleen gegroepeerde renners mochten hebben, en als straf moesten de geïsoleerde renners een kwartier na de gegroepeerde renners starten. Als eerste bij de finish was Buysse, maar omdat twee geïsoleerde renners zich bij zijn groep hadden aangesloten, won hij niet.

1921: etappe 13

De organisatie vond dat de toprenners in de 12e etappe te weinig strijd hadden geleverd, en daarom legden ze een 'straf' op: de renners van de tweede klasse startten twee uur voor de renners van de eerste klasse. Veel hielp dat niet voor de strijdlust, want alle renners uit de eerste klasse kwamen in dezelfde groep binnen. Het hielp de renners uit de tweede klasse wel, want vier renners legden het parcours sneller af dan de groep eersteklasrenners, en Sellier won als tweedeklasser de etappe.

1929: etappe 12

Omdat de elfde etappe te langzaam verreden was, vertrokken de Touristes-Routiers apart in de twaalfde etappe. Besloten werd dat de A-rijders tien minuten voor de Touristes-Routiers vertrokken. De snelste Touristes-Routiers haalden achterblijvers van de A-rijders in, maar de snelste A-rijders liepen uit.

1929: etappe 19

Omdat de achtiende etappe te langzaam verreden was, vertrokken de Touristes-Routiers weer apart in de negentiende etappe. De Touristes-Routiers vertrokken eerst, en de A-renners tien minuten later. De A-renners haalden de Touristes-Routiers in, behalve Laloup en Faure. Zij finishten als eersten, maar waren niet de winnaar.

1929: etappe 20

Omdat de negentiende etappe te langzaam verreden was in vergelijking met dezelfde etappe in 1928, was de twintigste etappe weer een aparte start. Dit keer werd men in twee groepen verdeeld: de eerste dertien A-renners (op rugnmmer) en de eerste achtien Touristes-Routiers (op rugnummer) waren de eerste groep, en de overige dertien A-renners en zeventien Touristes-Routiers waren de tweede groep. Er werd voor de start geloot, en de eerstgenoemde groep vertrok eerst, tien minuten later gevolgd door de tweede groep. De koplopers van de twee groepen kwamen bij elkaar.

1930: etappe 7

Omdat de zesde etappe langzamer dan 30 km/h was verreden, was er een aparte start in de zevende etappe. De A-renners vertrokken tien minuten voor de Touristes-Routiers, en de Touristes-Routiers verloren nog meer tijd in deze etappe.

1930: etappe 19

Omdat de achttiende etappe langzamer dan 30 km/h was verreden, was er een aparte start in de negentiende etappe. De A-renners vertrokken tien minuten voor de Touristes-Routiers, en de Touristes-Routiers verloren nog meer tijd in deze etappe.

1931: etappe 2

De Touristes-Routiers vertrokken tien minuten na de A-renners. De Touristes-Routiers reden harder, en uiteindelijk won Bulla, een Touriste-Routier de etappe, en nam hij en passant ook de leiding in het algemeen klassement.

1931: etappe 3

De Touristes-Routiers vertrokken tien minuten na de A-renners. De A-renners breidden hun voorsprong nog uit.

1931: etappe 4

De Touristes-Routiers vertrokken tien minuten voor de A-renners. Niet alle Touristes-Routiers werden ingehaald, en sommigen waren zelfs sneller dan de A-renners, en Godinat won zo de etappe.

1931: etappe 6

De jury had besloten dat de A-renners 20 minuten na de Touristes-Routiers zouden starten. Halverwege de etappe hadden de A-renners de Touristes-Routiers al ingehaald, op twee renners na, Ussat en Bernard. Tegen het einde werd Ussat ook ingehaald; Bernard bleef de grote groep bijna vier minuten voor, maar won de etappe dus niet.

1931: etappe 7

In de zevende etappe werd het startverschil weer tot 15 minuten verkleind. De Touristes-Routiers startten eerst, en de A-renners laatst. De Touristes-Routiers waren het snelste, en Loncke won de etappe.

1931: etappe 12

De Touristes-Routiers vertrokken twintig minuten voor de A-renners. Ze waren ook sneller, en zo won Bulla weer een etappe.