Stand in het algemeen klassement

P
1
2
3
4
5A
5B
6
7A
7B
8
9
10
11
12
13A
13B
14
15A
15B
16
17
18
19
20
21
22A
22B

Het is een tijdrovend karwei om al deze getallen te controleren op fouten. Sommige tijden zijn in het rood weergegeven, dit is om mij te helpen fouten te identificeren. Als het in het rood staat, wil het niet zeggen dat het per se fout is, maar dat het fout kan zijn en dus controle nodig is. Zie het overzicht van renners waarvan hun eindtijd in 1977 niet klopt.

Algemeen klassement

Na etappe 13A in 1977.

Ploegenklassement
Puntenklassement
Bergklassement
Tussensprintklassement
Jongerenklassement

Afstand: 46 km. Type: vlak. Datum: 15 Jul 1977

Snelheid: 48,677 km/h (in database), 48,677 km/h (berekend uit tijd en afstand)

Etappe-uitslag
Etappe-uitslagen zoals hierboven zijn gebaseerd op de informatie van memoire du cyclisme, na verbetering van enkele fouten (niet noodzakelijk in bovenstaande tabel). Desondanks kunnen hier nog onjuistheden in staan.
PosNaamTijdVerschilTeam
1 P. Sercu56:42Fiat
2 R. Van Linden56:42Bianchi-Campagnolo
3 D. Thurau56:42Raleigh
4 J. Esclassan56:42Peugeot
5 P. van Katwijk56:42Raleigh
6 G. Karstens56:42Raleigh
7 G. Sibille56:42Peugeot
8 T. Smit56:42Frisol
9 A. Chalmel56:42Gitane
10 B. Hoban56:42Miko
11 E. Martínez56:42KAS
12 R. Ovion56:42Peugeot
13 K. Thaler56:42Teka
14 W. Teirlinck56:42Gitane
15 A. Menendez56:42KAS
16 W. Wesemael56:42Frisol
17 C. Rouxel56:42Miko
18 J. Danguillaume56:42Peugeot
19 R. Rosiers56:42Frisol
20 G. Santambrogio56:42Bianchi-Campagnolo
21 F. Nickson56:42Raleigh
22 B. Bourreau56:42Peugeot
23 E. Merckx56:42Fiat
24 Y. Bertin56:42Miko
25 A. Gutierrez56:42Lejeune
26 B. Vallet56:42Miko
27 J. Bossis56:42Gitane
28 R. Mintkiewicz56:42Gitane
29 G. Cavalcanti56:42Bianchi-Campagnolo
30 C. Melero56:42Teka
31 R. Legeay56:42Lejeune
32 E. Plet56:42Lejeune
33 J. Martins56:42KAS
34 R. Dillen56:42Lejeune
35 B. Thevenet56:42Peugeot
36 P. Perret56:42Miko
37 B. Alfonsel56:42Teka
38 G. Moneyron56:42Gitane
39 H. Kuiper56:42Raleigh
40 F. Mendes56:42Teka
41 F. Galdos56:42KAS
42 A. Meslet56:42Gitane
43 R. Schuiten56:42Lejeune
44 J. Zoetemelk56:42Miko
45 J. Andiano56:42KAS
46 L. Van Impe56:42Lejeune
47 T. Rossi56:42Bianchi-Campagnolo
48 J. Agostinho56:42Teka
49 P. Villemiane56:42Gitane
50 G. Knetemann56:42Raleigh
51 A. van den Hoek56:42Raleigh
52 B. Quilfen56:42Gitane
53 J. Chassang56:42Gitane
54 G. Aja56:42Teka
55 R. Berland56:42Gitane
56 F. Julien56:42Lejeune
57 H. Lubberding56:42Raleigh
58 C. Seznec56:42Miko
59 V. López56:42KAS
60 M. Le Guilloux56:42Miko
61 J. Cima56:42KAS
62 A. Gandarias56:42Teka
63 P. Torres56:42Teka
64 J. De Cauwer56:42Raleigh
65 R. Bouloux56:42Fiat
66 R. Loysch56:42Frisol
67 F. Bracke56:42Lejeune
68 G. Talbourdet56:42Peugeot
69 S. Parsani56:42Bianchi-Campagnolo
70 L. Castelletti56:42Bianchi-Campagnolo
71 M. Laurent56:42Peugeot
72 R. Martin56:42Miko
73 J. Raas56:42Frisol
74 S. Pozo56:42KAS
75 J. Bruyere56:42Fiat
76 R. Delisle56:42Miko
77 B. Pronk56:42Raleigh
78 W. In 't Ven56:42Bianchi-Campagnolo
79 L. Ocaña56:42Frisol
80 J. Huysmans56:42Fiat
81 P. Beon56:42Peugeot
82 J. Nazábal56:42KAS
83 A. Van Linden56:42Bianchi-Campagnolo
84 W. Singer56:42Bianchi-Campagnolo
85 M. Le Denmat56:42Lejeune
86 J. Molineris56:42Fiat
87 L. Balague56:42Teka
88 P. Wellens56:42Frisol
89 C. Bal56:42Fiat
90 E. Janssens56:42Fiat
91 R. Delepine56:42Peugeot
92 J. De Schoenmaecker56:42Fiat
93 G. Santoni56:42Bianchi-Campagnolo
94 L. Delcroix56:42Fiat
95 F. den Hertog56:42Frisol
Algemeen klassement
Bovenstaande informatie is zelf uitgerekend aan de hand van de beschikbare etappe-uitslagen, bonificaties en straffen. Door dit te vergelijken met officiële uitslagen heb ik kunnen vaststellen in welke jaren ik nog informatie mis, en ik streef ernaar om deze informatie boven water te krijgen.
PosNaamTijdVerschilTeam
1D. Thurau74:03:59Raleigh
2E. Merckx74:04:50+0:51Fiat
3B. Thevenet74:05:21+1:22Peugeot
4H. Kuiper74:05:39+1:40Raleigh
5A. Meslet74:06:08+2:09Gitane
6L. Van Impe74:06:14+2:15Lejeune
7M. Laurent74:06:51+2:52Peugeot
8P. Villemiane74:06:52+2:53Gitane
9F. Galdos74:07:01+3:02KAS
10J. Zoetemelk74:07:39+3:40Miko
11R. Delisle74:07:59+4:00Miko
12C. Rouxel74:09:10+5:11Miko
13G. Aja74:09:37+5:38Teka
14J. Andiano74:11:29+7:30KAS
15B. Pronk74:13:22+9:23Raleigh
16J. Martins74:17:03+13:04KAS
17F. Julien74:18:48+14:49Lejeune
18R. Martin74:20:15+16:16Miko
19E. Janssens74:21:32+17:33Fiat
20L. Ocaña74:22:19+18:20Frisol
21J. Bruyere74:22:52+18:53Fiat
22R. Legeay74:23:22+19:23Lejeune
23E. Martínez74:24:33+20:34KAS
24J. Agostinho74:25:47+21:48Teka
25R. Berland74:26:07+22:08Gitane
26H. Lubberding74:26:16+22:17Raleigh
27P. Perret74:26:50+22:51Miko
28J. Bossis74:26:52+22:53Gitane
29G. Knetemann74:27:14+23:15Raleigh
30J. Esclassan74:27:29+23:30Peugeot
31P. Torres74:27:30+23:31Teka
32P. Beon74:27:50+23:51Peugeot
33J. Nazábal74:28:12+24:13KAS
34G. Talbourdet74:28:22+24:23Peugeot
35V. López74:28:28+24:29KAS
36B. Hoban74:28:47+24:48Miko
37C. Seznec74:29:05+25:06Miko
38J. De Schoenmaecker74:29:46+25:47Fiat
39G. Sibille74:29:49+25:50Peugeot
40C. Bal74:30:11+26:12Fiat
41B. Quilfen74:30:29+26:30Gitane
42M. Le Guilloux74:30:39+26:40Miko
43F. Bracke74:31:07+27:08Lejeune
44M. Le Denmat74:31:54+27:55Lejeune
45B. Vallet74:32:07+28:08Miko
46R. Ovion74:32:15+28:16Peugeot
47S. Pozo74:33:11+29:12KAS
48F. Mendes74:33:33+29:34Teka
49B. Bourreau74:33:40+29:41Peugeot
50P. Wellens74:33:40+29:41Frisol
51A. Gutierrez74:34:58+30:59Lejeune
52L. Delcroix74:35:13+31:14Fiat
53A. Chalmel74:35:18+31:19Gitane
54G. Santoni74:36:08+32:09Bianchi-Campagnolo
55E. Plet74:37:01+33:02Lejeune
56F. Nickson74:37:40+33:41Raleigh
57A. Gandarias74:43:09+39:10Teka
58K. Thaler74:44:20+40:21Teka
59W. Wesemael74:46:44+42:45Frisol
60J. Danguillaume74:47:12+43:13Peugeot
61B. Alfonsel74:48:04+44:05Teka
62R. Delepine74:48:35+44:36Peugeot
63G. Cavalcanti74:49:05+45:06Bianchi-Campagnolo
64W. Teirlinck74:49:13+45:14Gitane
65F. den Hertog74:49:27+45:28Frisol
66R. Van Linden74:49:43+45:44Bianchi-Campagnolo
67R. Dillen74:49:53+45:54Lejeune
68G. Santambrogio74:50:42+46:43Bianchi-Campagnolo
69P. Sercu74:50:53+46:54Fiat
70R. Schuiten74:50:53+46:54Lejeune
71C. Melero74:52:07+48:08Teka
72J. Cima74:52:14+48:15KAS
73R. Bouloux74:53:22+49:23Fiat
74G. Karstens74:54:12+50:13Raleigh
75J. De Cauwer74:54:24+50:25Raleigh
76A. Menendez74:54:54+50:55KAS
77J. Chassang74:55:03+51:04Gitane
78J. Raas74:55:05+51:06Frisol
79J. Huysmans74:55:07+51:08Fiat
80R. Rosiers74:56:10+52:11Frisol
81J. Molineris74:56:18+52:19Fiat
82R. Mintkiewicz74:57:09+53:10Gitane
83S. Parsani74:57:26+53:27Bianchi-Campagnolo
84W. Singer74:57:53+53:54Bianchi-Campagnolo
85R. Loysch74:58:47+54:48Frisol
86G. Moneyron74:59:02+55:03Gitane
87L. Castelletti75:00:03+56:04Bianchi-Campagnolo
88Y. Bertin75:00:23+56:24Miko
89T. Smit75:01:57+57:58Frisol
90P. van Katwijk75:02:40+58:41Raleigh
91A. Van Linden75:05:06+1:01:07Bianchi-Campagnolo
92L. Balague75:05:16+1:01:17Teka
93T. Rossi75:05:31+1:01:32Bianchi-Campagnolo
94A. van den Hoek75:05:39+1:01:40Raleigh
95W. In 't Ven75:10:06+1:06:07Bianchi-Campagnolo
Ploegenklassement etappe
Wat in bovenstaande tabel staat is zelf berekend, en nauwelijks op fouten gecontroleerd.
PosTeam TijdTijdsverschilPunten
1Raleigh2:50:06(14)
2Peugeot2:50:06+0:00(23)
3Frisol2:50:06+0:00(43)
4Gitane2:50:06+0:00(50)
5Miko2:50:06+0:00(51)
6Bianchi-Campagnolo2:50:06+0:00(51)
7KAS2:50:06+0:00(59)
8Teka2:50:06+0:00(80)
9Lejeune2:50:06+0:00(88)
10Fiat2:50:06+0:00(89)
Ploegenklassement totaal
Wat in bovenstaande tabel staat is zelf berekend, en nauwelijks op fouten gecontroleerd.
PosTeam TijdTijdsverschilPunten
1Raleigh222:32:33(532)
2Miko222:45:01+12:28(784)
3KAS222:48:54+16:21(1259)
4Peugeot222:55:24+22:51(467)
5Gitane222:59:25+26:52(670)
6Lejeune223:05:00+32:27(1142)
7Fiat223:07:50+35:17(1056)
8Teka223:18:21+45:48(979)
9Frisol223:55:39+1:23:06(840)
10Bianchi-Campagnolo224:30:41+1:58:08(1114)
Ploegenpuntenklassement
Wat in bovenstaande tabel staat is zelf berekend, en nauwelijks op fouten gecontroleerd.
PosTeamPunten
1Peugeot467
2Raleigh532
3Gitane670
4Miko784
5Frisol840
6Teka979
7Fiat1056
8Bianchi-Campagnolo1114
9Lejeune1142
10KAS1259
Meeste plaatsen gestegen in de etappe
RennerGestegen
Meeste plaatsen gedaald in de etappe
RennerGedaald